ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ GIA DỤNG CHO NHÀ BẾP 

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ GIA DỤNG CHO NHÀ BẾP 

    1. Điều kiện nhập khẩu đồ gia dụng cho nhà bếp

Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về thi hành Luật An toàn thực phẩm, khi nhập khẩu đồ gia dụng cho nhà bếp cần tuân thủ những điều kiện sau:

Kiểm nghiệm thực tế sản phẩm về mức độ an toàn thực phẩm

Khi tiến hành thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng dùng cho nhà bếp, đầu tiên cần làm kiểm nghiệm thực tế mức độ an toàn thực phẩm của sản phẩm. Đây là bước quan trọng để bạn có thể công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Kết quả kiểm nghiệm phải được công nhận bởi một số cơ quan như Viện Dinh dưỡng, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Quatest… Việc lấy mẫu kiểm nghiệm hàng hóa sẽ được tiến hành khi bạn nhập khẩu lô hàng về nước. Cụ thể, trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu đồ gia dụng, bạn phải làm đơn xin mang hàng về bảo quản để lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu và kiểm nghiệm, phiếu kết quả sẽ được trả về cho người nhập khẩu.

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Khi có phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, bạn sẽ chuyển sang bước tự công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm. Căn cứ Điều 5 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ đã quy định chi tiết như sau:

Chuẩn bị hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

    • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.
    • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm.

(Lưu ý: Phiếu kết quả kiểm nghiệm phải đảm bảo trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Tiến hành tự công bố hợp quy định an toàn thực phẩm theo trình tự sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định.

Bước 2: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

Bước 3: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 2 cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Kiểm tra chất lượng nhà nước về an toàn thực phẩm

Việc kiểm tra chất lượng phải thực hiện theo quy định, cụ thể:

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng (kiểm tra thông thường) gồm:

Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Bản tự công bố sản phẩm.

Bản sao danh mục hàng hóa (Packing list).

Tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa theo trình tự:

Bước 1: Làm công văn xin mang hàng về bảo quản để lấy mẫu khi tiến hành thủ tục hải quan nhập khẩu đồ gia dụng.

Bước 2: Tiến hành lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm, nhận phiếu kết quả kiểm nghiệm và tự công bố hợp quy định an toàn thực phẩm.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gia phân hệ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương (nếu đã áp dụng).

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ kiểm tra hồ sơ, ra thông báo hàng hóa đạt hoặc không đặt yêu cầu nhập khẩu.

Bước 5: Nộp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” theo mẫu như dưới đây cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Dán nhãn nhập khẩu

Nội dung nhãn mác của các mặt hàng được quy định trong Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Đối với mặt hàng phòng đồ dùng nhà bếp thì nội dung của một nhãn mác đầy đủ gồm những thông tin sau:

Thông tin của người nhà xuất khẩu (địa chỉ, tên công ty);

Thông tin của người nhập khẩu (địa chỉ, tên công ty);

Tên hàng hóa và thông tin hàng hóa;

Xuất xứ hàng hóa.

    1. Thủ tục hải quan nhập khẩu đồ gia dụng cho nhà bếp.

Bộ chứng từ làm thủ tục hải quan gồm có:

Hợp đồng thương mại (Purchase Order or Contract): 01 bản sao y

Hóa đơn thương mại (Invoice): 01 bản gốc

Phiếu đóng gói (Packing List): 01 bản gốc

Vận tải đơn (Airway Bill/ Bill of lading)

Giấy phép (nếu có): 01 bản gốc

Giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm (Certificate of Origin) (nếu có): 01 bản gốc

Bản tự công bố và phiếu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước

Giấy tờ khác theo yêu cầu của Hải quan (nếu có).

Hồ sơ hải quan sau khi chuẩn bị xong, bạn tiến hành khai và nộp tờ khai hải quan, nhận kết quả phân luồng tờ khai. Với tờ khai hợp lệ (luồng xanh) hàng sẽ được thông quan sau khi người nhập khẩu nộp thuế theo quy định. Với tờ khai luồng vàng và luồng đỏ phải thực hiện bước kiểm tra tờ khai, hàng hóa theo hướng dẫn của cơ quan hải quan.

Từ những thông tin Maxway Vina đưa trên, hi vọng quý bạn đọc có thể hiểu được điều kiện và thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng cho nhà bếp. Nếu còn vướng mắc cần được tư vấn hay quý vị cần một đơn vị hỗ trợ để nhập khẩu đồ gia dụng cho nhà bếp, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Facebook