ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG 

    1. Điều kiện nhập khẩu giống cây trồng.

Căn cứ Điều 29 Luật Trồng trọt 2018, điều kiện xuất khẩu giống cây trồng được quy định như sau:

– Giống cây trồng, hạt bố mẹ để sản xuất hạt lai của giống cây trồng đã được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành; hạt giống bố mẹ để sản xuất hạt lai phục vụ xuất khẩu được nhập khẩu và thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý ngoại thương.

Trường hợp nhập khẩu phục vụ mục đích mua bán phải có hồ sơ, tài liệu đáp ứng các quy định

– Giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành chỉ được nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế và phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép.

– Giống cây trồng nhập khẩu phục vụ sản xuất, mua bán phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện và đạt yêu cầu về chất lượng, trừ trường hợp sau đây:

+ Hạt bố mẹ để sản xuất hạt lai của giống cây trồng;

+ Giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành nhập khẩu theo quy định

+ Giống cây trồng tạm nhập, tái xuất hoặc quá cảnh hoặc chuyển khẩu;

+ Giống cây trồng gửi kho ngoại quan.

– Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.

– Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu giống cây trồng.

    1. Hồ sơ và trình tự cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng.

      2.1. Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng gồm:
      + Đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu số 03/TT ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

+ Tờ khai kỹ thuật theo mẫu số 04/TT ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT (chỉ nộp khi nhập khẩu lần đầu)

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân);

+ Trường hợp giống cây trồng nhập khẩu lần thứ hai trở đi để khảo nghiệm, sản xuất thử phải nộp báo cáo kết quả nhập khẩu, khảo nghiệm, sản xuất thử lần nhập trước;

+ Trường hợp nhập khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế phải bổ sung 01 bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật;

+ Trường hợp nhập khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổ sung Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam;

+ Trường hợp nhập khẩu làm quà tặng phải bổ sung 01 bản sao giấy xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật;

+ Trường hợp nhập khẩu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, hồ sơ phải bổ sung bản sao (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực của văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp nhập khẩu giống cây trồng để phục vụ dự án xây dựng đường giao thông phải bổ sung bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Giấy công nhận giống cây trồng mới; Giấy xác nhận giống cây trồng không nằm trong Danh mục cấm sử dụng của nước xuất khẩu; Giấy chứng nhận khác có nội dung tương tự kèm theo bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm tại Việt Nam cho thấy giống cây trồng an toàn với môi trường.

Số lượng: 01 bộ

2.2. Trình tự cấp giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu giống cây trồng:

Thủ tục xin giấy phép xuất khẩu giống cây trồng được thực hiện thông qua những bước sau: (Điều 11 Nghị định 94/2019/NĐ-CP)

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu giống cây trồng

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng theo Mẫu số 01.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP;

– Tờ khai kỹ thuật (mỗi giống chỉ nộp một lần khi xuất khẩu lần đầu) theo Mẫu số 02.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận Đầu tư hoặc Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với cá nhân đăng ký xuất khẩu;

– Bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch công chứng sang tiếng Việt đối với trường hợp xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế;

– Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm của đơn vị tổ chức đối với trường hợp xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu giống cây trồng đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị hồ sơ trên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu giống cây trồng nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt.

Bước 3: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu giống cây trồng

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu giống cây trồng và thông báo cho tổ chức, cá nhân trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Trồng trọt, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại hồ sơ.

Bước 4: Cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép xuất khẩu theo Mẫu số 03.XK Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP; đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Trồng trọt. Trường hợp không cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng, Cục Trồng trọt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để được thực hiện hoạt động nhập khẩu các giống cây trồng có nguồn gốc nước ngoài vào Việt Nam, các tổ chức, cá nhân cần phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

Hình thức nộp:

+ Trực tiếp tại Tổng cục Lâm nghiệp

+ Trực tuyến (nếu có áp dụng)

+ Qua đường bưu điện

Thời gian: 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện: Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kết quả thực hiện: Giấy phép cho nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Như vậy pháp luật đã quy định rất cụ thể đối với trường hợp cấp phép và nhập khẩu giống cây trồng. nên chúng ta nếu muốn tiến hành các thủ tục nhanh chóng cần tìm hiểu kĩ về các quy định của pháp luật đề ra.

Từ những thông tin Maxway Vina đưa trên, hi vọng quý bạn đọc có thể hiểu được điều kiện và thủ tục nhập khẩu giống cây trồng. Nếu còn vướng mắc cần được tư vấn hay quý vị cần một đơn vị hỗ trợ để nhập khẩu giống cây trồng, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Facebook