NHỮNG LƯU Ý KHI XUẤT KHẨU THAN CỦI

NHỮNG LƯU Ý KHI XUẤT KHẨU THAN CỦI

I. Điều kiện để xuất khẩu than củi

Tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 13/2020/TT-BCT có quy định về danh mục và tiêu chuẩn chất lượng than xuất khẩu theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8910:2015 Than thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật. Theo đó, than củi không nằm trong danh sách các loại than phải đạt tiêu chuẩn chất lượng than xuất khẩu. Như vậy, để xuất khẩu than củi, cá nhân, tổ chức có nhu cầu chỉ cần làm thủ tục hải quan là có thể hoàn thành thủ tục xuất khẩu mặt hàng này.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất khẩu than, ngoài các chứng từ theo quy định của Hải quan, cần phải xuất trình các loại giấy tờ sau:
– Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô than xuất khẩu, do một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp.
– Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của than xuất khẩu. Hồ sơ này bao gồm:

a) Đối với doanh nghiệp khai thác than: Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.

b) Đối với doanh nghiệp chế biến than: Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến than và Hợp đồng mua than có nguồn gốc hợp pháp để chế biến.

c) Đối với doanh nghiệp thương mại hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu than: Hợp đồng mua bán kèm theo bản sao hóa đơn giá trị gia tăng hoặc Hợp đồng ủy thác xuất khẩu than ký với doanh nghiệp nêu tại điểm a hoặc điểm b khoản này; hoặc chứng từ hợp lệ mua than do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại.

Khi làm thủ tục thông quan:

Nếu có cơ sở nghi vấn lô hàng than xuất khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư này, Hải quan cửa khẩu có quyền cho thông quan, đồng thời tiến hành lập Biên bản và lấy lại mẫu than để kiểm tra. Việc kiểm tra do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thực hiện. Nếu kết quả kiểm tra khẳng định sự nghi vấn là có cơ sở thì doanh nghiệp xuất khẩu phải bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành và chịu các chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy lô hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định thì chi phí thử nghiệm do Hải quan cửa khẩu chịu.

II. Hồ sơ xuất khẩu than củi

Thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

  • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
  • Hợp đồng mua bán hàng hóa: nộp 01 bản chính hoặc 01 bản sao. Hợp đồng mua bán hàng hóa phải là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung.
  • Bản kê chi tiết hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: nộp 01 bản chính.
  • Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.
  • Giấy phép xuất khẩu than củi hoặc văn bản cho phép xuất khẩu than củi của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Giấy chứng nhận kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có) theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.
  • Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật.
  • Hợp đồng ủy thác xuất khẩu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu (đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác): nộp 01 bản chụp.

    III. Thủ tục xuất khẩu than củi

Bước thứ 1: Thủ tục xuất khẩu than củi cần chuẩn bị hồ sơ hải quan đầy đủ.

Bước thứ 2: Tiến hành khai các thông tin tại tờ khai hải quan và đăng ký khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng.

Bước thứ 3: Cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra tờ khai hải quan theo các điều kiện luật định.

Nếu không đáp ứng các điều kiện thì cơ quan hải quan không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan và phản hồi lý do cho người khai hải quan. Còn khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, công chức hải quan có trách nhiệm kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Bước thứ 4: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện phân luồng tờ khai.

Trong trường hợp tờ khai hải quan thủ tục xuất khẩu than củi điện tử, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định phân luồng tờ khai và thông báo trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo một trong những hình thức dưới đây:

Phải chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan luồng 1

Kiểm tra các chứng từ liên quan thủ tục xuất khẩu than củi , thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan thủ tục xuất khẩu than củi trên Cổng thông tin một cửa quốc gia luồng 2;

Kiểm tra kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở kiểm tra các chứng từ liên quan thủ tục xuất khẩu than củi ,thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên Cổng thông tin một cửa quốc gia luồng 3

Bước thứ 5: Thông quan mặt hàng than củi.

Lúc này cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan liên quan thủ tục xuất khẩu than củi, kiểm tra thực tế hàng hóa, giải phóng hàng và quyết định thông quan hàng hóa nếu đáp ứng các điều kiện luật định về thủ tục xuất khẩu than củi. Vậy là đã hoàn thành xong các thủ tục xuất khẩu than củi.

Từ những thông tin Maxway Vina đưa trên, hi vọng quý bạn đọc có thể hiểu được điều kiện và thủ tục xuất khẩu than củi. Nếu còn vướng mắc cần được tư vấn hay quý vị cần một đơn vị hỗ trợ để xuất khẩu than củi, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Facebook