Quy định về khối lượng container vận chuyển bằng đường biển

Quy định về cân kiểm tra khối lượng container vận chuyển bằng đường biển

Nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho tàu, an toàn của người lao động làm việc tàu và trên bờ, an toàn đối với hàng hóa và an toàn trên biển nói chung, tại khóa họp thứ 93 (tháng 5 năm 2014), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đối với Quy định VI/2 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS) liên quan đến thông tin về hàng hóa vận chuyển trên tàu. Sửa đổi, bổ sung này đã được MSC thông qua tại khóa họp thứ 94 (tháng 11 năm 2014) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Theo đó, người gửi hàng phải xác nhận và cung cấp thông tin về khối lượng toàn bộ của container cho thuyền trưởng hoặc đại diện của thuyền trưởng, và đại diện bến cảng trước khi container được xếp lên tàu.

Khởi đầu của việc đưa ra quy định nói trên trong Công ước SOLAS là sự quan ngại của Hội đồng Vận tải biển thế giới (the World Shipping Council – WSC) và Văn phòng Vận tải biển quốc tế (International Chamber of Shipping – ICS) về việc không khai báo hoặc khai báo không đúng khối lượng của container xếp lên tàu, gây khó khăn cho việc tính toán kiểm tra ổn định, dẫn đến mất an toàn đối với tàu. WSC và ICS kêu gọi phải có một giải pháp mang tính toàn cầu đối với vấn đề này trong cộng đồng hàng hải quốc tế, trong đó có vai trò của IMO. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức của những người gửi hàng trên thế giới, bao gồm cả Hội đồng những người gửi hàng châu Âu (the European Shippers’ Council – RSC), đều phản đối việc quy định bắt buộc cân kiểm tra khối lượng container với lập luận là khó thực hiện và không làm tăng đáng kể tính an toàn. Để tăng cường an toàn trong vận chuyển container bằng đường biển, các hiệp hội của những người gửi hàng nhấn mạnh phải quan tâm nhiều hơn đến việc sắp xếp và cố định chắc chắn container trên tàu. Thời khắc quan trọng đã đến khi mà tàu container chuyên dùng MSC Napoli bị gãy đôi ở ngoài khơi bở biển phía Nam của Vương quốc Anh ngày 18 tháng 01 năm 2007. Kết quả điều tra tai nạn cho thấy rất nhiều container xếp trên boong tàu này nặng hơn khối lượng công bố trong vận đơn, điều đó làm tổn hại nghiêm trọng đến tính ổn định của tàu. Từ tai nạn của tàu MSC Napoli, WSC và ICS đã chính thức yêu cầu IMO có quy định bắt buộc về xác nhận khối lượng tất cả các container trước khi xếp lên tàu. Kết quả là quy định bắt buộc này đã được IMO thông qua tại khóa họp thứ 94 của Ủy ban An toàn hàng hải.

Quy định về cân kiểm tra khối lượng container vận chuyển bằng đường biển

Theo quy định của Công ước SOLAS, người gửi hàng có thể kiểm tra xác nhận khối lượng toàn bộ của container đã được đóng hàng theo một trong hai phương pháp sau:

– Phương pháp 1: cân toàn bộ container và hàng hóa chứa bên trong tại trạm cân được công nhận.

– Phương pháp 2: cân riêng các hàng hóa xếp trong container, sau đó cộng gộp khối lượng của container rỗng.

Người gửi hàng phải đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin về khối lượng toàn bộ của container cho thuyền trưởng hoặc đại diện của thuyền trưởng, và đại diện bến cảng trước khi container được xếp lên tàu. Trong trường hợp người gửi hàng không cung cấp thông tin này, container không được phép đưa lên tàu.

Quy định nói trên của Công ước SOLAS phải được đưa vào hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia với một số lưu ý sau:

– Quy định rõ vai trò và trách nhiệm liên quan đến việc thẩm tra khối lượng toàn bộ của container.

– Quy định rõ về việc cung cấp thông tin liên quan đến khối lượng toàn bộ của container.

– Tài liệu cung cấp thông tin về khối lượng của container.

– Phương pháp cung cấp thông tin về khối lượng toàn bộ của container (sử dụng phương pháp điện tử như: trao đổi thông tin điện tử (EDI), chữ ký điện tử, …).

– Độ tin cậy của thiết bị cân kiểm tra khối lượng container.

– Sự không nhất quán về thông tin liên quan đến khối lượng toàn bộ của container.

– Giới hạn về sai số trong cân kiểm tra khối lượng container.

Thực tế sẽ có một số khó khăn trong việc thực hiện quy định bắt buộc về kiểm tra xác nhận khối lượng container. Nhiều ý kiến cho rằng việc vận hành trạm cân cố định tại bến container chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến dòng chảy container và hoạt động logistics đang theo các hệ thống hiện hành. Việc bố trí các trạm cân container phải được tính toán để làm giảm thiểu tác động bất lợi đến vận chuyển loại hàng đặc thù này trên phạm vi toàn cầu. Thêm vào đó, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng đến chi phí trả cho dịch vụ cân container. Đặc biệt, trong trường hợp một container xếp hàng của một số chủ hàng khác nhau, thuật ngữ chuyên môn gọi là “hàng xếp không đủ một container” (Less than Container Load – LCL), sẽ có khó khăn trong việc phân chia và thu phí cân container từ các chủ hàng này. Các khó khăn khác liên quan đến kiểm tra xác nhận khối lượng container bao gồm việc xử lý khi hàng hóa không có thông tin về khối lượng, giới hạn sai số trong việc cân container, bảo mật thông tin về hàng hóa, sử dụng tài liệu điện tử,…

Facebook