Cần đổi mới cách thức để nâng cao hiệu quả xúc tiến xuất khẩu

Ngày 12/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đã tổ chức Diễn ...

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại quốc gia trong tình hình mới

Với việc tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Trước những yêu ...

Vênh số liệu, Việt Nam xuất siêu hay nhập siêu tháng 1?

Theo cơ quan Thống kê, Việt Nam nhập siêu 800 triệu USD. Nửa tháng sau, cơ quan Hải quan cho biết cả nước xuất siêu 800 triệu USD trong tháng 1. “Quay ngoắt” từ ...

Tỷ giá năm 2019 sẽ bị áp lực nhiều hơn năm 2018?

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, thời gian tới áp lực tỷ giá sẽ rất lớn nếu căng thẳng về kinh tế, chính trị trên thế giới chưa giảm xuống. Theo phân tích của ...