Tại sao cần xuất nhập khẩu ủy thác?

Ủy thác xuất nhập khẩu là một trong những từ phổ biến đối với những chủ doanh nghiệp, của hàng, cá nhân thường xuyên xuất nhập khẩu hàng hóa đi và về Viêt Nam. Những chắc ...

Ủy thác Xuất Nhập khẩu là gì?

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, nhưng do một số điều kiện không cho phép nên họ không thể nhập khẩu hoặc xuất khẩu trực tiếp mặt hàng ...