Ủy thác Xuất Nhập khẩu là gì?

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, nhưng do một số điều kiện không cho phép nên họ không thể nhập khẩu hoặc xuất khẩu trực tiếp mặt hàng đó . Vì vậy, họ buộc phải làm thủ tục ủy thác nhập khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu. Vậy Xuất nhập khẩu Ủy thác là gì?, quy trình và thủ tục xuất khẩu ủy thác, nhập khẩu ủy thác như thế nào. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác:

Khái niệm

Xuất nhập khẩu uỷ thác là hoạt động dich vụ thương mại dưới hình thức thuê và nhận làm dịch vụ xuất nhập khẩu hoạt động này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu giữa các doanh nghiệp hoặc cá nhân với doanh nghiệp, phù hợp với những qui định của pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Những thủ tục cần thiết để đi đến ký kết một hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu

Giao dịch

Trường hợp Xuất khẩu

Bên uỷ thác có được một khối lượng hàng hoá nào đó mà muốn xuất khẩu sang nước ngoài thì bên uỷ thác sẽ đem mẫu mã của hàng hoá đó và những thông số kỹ thuật cần thiết tối thiểu của hàng hoá đó đến yêu cầu một đơn vị cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu nào đó mà mình cảm thấy có uy tín và tin tưởng nhất, sau đó yêu cầu đơn vị xuất nhập khẩu này xuất khẩu hàng hoá (theo mẫu kèm theo) cho họ.

Thông thường ở bước này bên uỷ thác viết một đơn yêu cầu uỷ thác xuất khẩu hàng hoá và gửi trực tiếp cho đơn vị dịch vụ xuất nhập khẩu.

Bên nhận uỷ thác nếu đồng ý sẽ đem hàng hoá và tất cả các thông số kỹ thuật cần thiết cùng với giá cả của hàng hoá chào hàng cho các bạn hàng nước ngoài.

Nếu có một đơn vị kinh doanh của nước ngoài đặt mua hàng hoá nhưng với điều kiện thay đổi một thông số nào đó về hàng hoá thì bên nhận uỷ thác sẽ thông báo yêu cầu nay cho bên uỷ thác xem xét. Nếu bên uỷ thác đồng ý thì báo lại để bên nhận uỷ thác thông báo xác nhận với đơn vị kinh doanh nước ngoài.

Tóm lại, nếu như bên nước ngoài đồng ý thì mua và bên uỷ thác đồng ý bán (một số điều kiện đưa ra có thể thay đổi hoặc không) thì bên nhận uỷ thác sẽ thông báo cho bên uỷ thác bên nước ngoài biết, đồng thời bên nhận uỷ thác sẽ làm một văn bản ký kết hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hàng hoá với những điều kiện chi tiết và cụ thể.

Trường hợp Nhập khẩu

Các tổ chức kinh tế của cả tập thể lẫn cá thể nếu như có nhu cầu muốn nhập khẩu một mặt hàng nào đấy (với điều kiện hàng hoá đó không nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu của nhà nước) mà không đủ năng lực thực hiện thì các tổ chức đó sẽ tìm một đơn vị làm dịch vụ xuất nhập khẩu để uỷ thác cho đơn vị đó nhập khẩu hàng hoá cho mình.

Thông thường bên uỷ thác sẽ viết đơn hoặc thảo công văn yêu cầu đơn vị xuất nhập khẩu uỷ thác cho họ và gửi kèm công văn (hoặc đơn) này là những yêu cầu về mẫu mà hàng hoá và những thông số của hàng hoá cần nhập.

Bên nhận uỷ thác nếu chấp nhận sẽ nắm vững những thông số cần thiết về hàng hoá và thảo thư đặt mua hàng rồi gửi cho bên nước ngoài.

Các công ty nước ngoài nhận được thư đặt hàng của bên nhận uỷ thác nếu như có hàng hoá phù hợp và đồng ý thì sẽ thông báo lại cho bên nhận uỷ thác về hàng hoá và giá cả.

Bên nhận uỷ thác sẽ thông báo lại với bên uỷ thác. Nếu bên uỷ thác chấp nhận thì bên nhận uỷ thác sẽ thảo một công văn chấp nhận uỷ thác và gửi kèm cho bên uỷ thác để bên uỷ thác được biết.

Chấp nhận uỷ thác và đồng ý ủy thác.

Bên nhận uỷ thác.

Sau khi nhận được giấy yêu cầu ủy thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu của bên uỷ thác như là một sự đồng ý ngầm, bên nhận uỷ thác sẽ tiến hành chào hàng hoặc đặt hàng theo đúng yêu cầu của bên uỷ thác, nếu như bước này hoàn tất tức là có thể xuất khẩu hoặc xuất khẩu theo đúng yêu cầu của bên uỷ thác, thì bên nhận uỷ thác sẽ làm một văn bản chấp nhận uỷ thác và gửi kèm cho bên uỷ thác (gửi kèm các thông tin về mẫu mã, thông số kỹ thuật của hàng hoá đó).

Bên nhận uỷ thác.

Sau khi nhận được công văn chấp nhận uỷ thác, bên uỷ thác nếu như thấy hàng hoá muốn xuất khẩu hoặc nhập khẩu với yêu cầu của bên uỷ thác, thì bên nhận uỷ thác sẽ làm văn bản chấp nhận uỷ thác và gửi kèm cho bên uỷ thác (gửi kèm các thông tin về mẫu mã, thông số kỹ thuật của hàng hoá đó).

Bên uỷ thác:

Sau khi nhận được công văn chấp nhận uỷ thác, bên uỷ thác nếu như thấy hàng hoá muốn xuất khẩu hoặc nhập khẩu với yêu cầu của mình thì bên uỷ thác cũng sẽ làm công văn đồng ý uỷ thác và gửi cho bên nhận uỷ thác.

Sau đó hai bên uỷ thác và nhận uỷ thác sẽ dựa trên cơ sửo bàn bạc thống nhất giữa hai bên, sẽ thoả thuận quy định ngày giờ cụ thể để đi đến ký kết hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu.

Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu

Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu được ký kết giữa hai đơn vị kinh tế là các pháp nhận trong nước. Căn cứ vào công văn chấp nhận uỷ thác và hợp đồng uỷ thác của hai bên trên cơ sở bàn bạc và thống nhất với nhau hai bên sẽ đi đến ký kết hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu là một văn bản được hai bên thoả thuận và ký kết là cơ sở pháp lý ràng buộc cả hai bên.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu TẠI ĐÂY

 

Facebook