Văn bản ban hành về C/O của Hải Quan

VĂN BẢN BAN HÀNH VỀ C/O CỦA HẢI QUAN 

C/O (Certificate of Origin) hay còn được gọi là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đây là loại tài liệu cực kỳ quan trọng trong xuất khẩu hàng hóa, bởi nó sẽ xác định được quốc gia xuất xứ của các loại hàng hóa.

Thông thường, C/O sẽ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho các loại hàng hóa được xuất khẩu tại nước đó. C/O cũng phải tuân thủ theo mọi quy định của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu theo đúng các quy tắc xuất xứ.

Mục đích chính của C/O là chứng minh các loại hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và có tính hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về Xuất nhập khẩu của cả 2 quốc gia xuất và nhập khẩu.

Ngoài ra, đối với hàng nhập khẩu có yếu tố C/O hợp lệ sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu với mức ưu đãi từ vài % đến vài chục % tùy theo từng mặt hàng. Cũng chính vì điều này, phía hải quan sẽ kiểm tra rất kỹ về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa khi nhập vào trong nước.

Hiện tại, ở Việt Nam C/O sẽ do 2 cơ quan có thẩm quyền chính trong việc cấp phát đó chính là:

    • Bộ Công thương và phòng xuất nhập khẩu do Bộ Công thương chỉ định: Cơ quan này sẽ có thẩm quyền cấp phát các C/O theo form  A, D và các C/O có sự thỏa thuận bởi các chính phủ.
    • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Cơ quan này sẽ có quyền cấp phát các C/O do Bộ Công thương ủy quyền và các C/O còn lại.

Giấy chứng nhận C/O là tài liệu cực kỳ quan trọng giúp xác định xuất xứ hàng hóa và xác định được hàng hóa có nhận được ưu đãi thuế quan hay không.

Chứng từ C/O chỉ được xem là chính thức khi nó do người xuất khẩu cấp. Đối với những hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam, phía hải quan sẽ yêu cầu nhà nhập khẩu xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia xuất khẩu đã cấp. Đa phần, việc xuất trình C/O sẽ là bắt buộc, chẳng hạn với hoạt động vận tải hàng hóa theo Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mỹ hay các đơn vị nhập khẩu muốn được hưởng ưu đãi thuế quan từ nước nhập khẩu về các mặt hàng sản xuất, chế biến từ quốc gia kém phát triển đến nước kém phát triển (mẫu C/O  sử dụng sẽ là mẫu hay GSP form A).

Chứng nhận C/O đặc biệt quan trọng trong phân loại hàng hóa sẽ do hải quan nước nhập khẩu quy định. Vì thế, về thuế nhập khẩu cũng do hải quan của nước này quy định. C/O cũng rất quan trọng cho việc áp dụng hạn ngạch nhập khẩu và thống kê, nhất là với mặt hàng thực phẩm. Bên cạnh đó, C/O cũng có vai trò quan trọng trong các quy định về an toàn thực phẩm.

Bởi vậy, hải quan Việt Nam quy định rất chặt chẽ về những quy định liên quan đến C/O. Nhiều quy định, văn bản về C/O được ban hành, thay thể, sửa đổi, bổ sung và áp dụng liên quan đến C/O đòi hỏi các doanh nghiệp nhập khẩu tại Việt Nam cần phải cập nhật liên tục và thi hành đúng quy định của Hải Quan.

Cụ thể, hiện nay, các doanh nghiệp nhập khẩu cần chú ý đến những văn bản được Hải Quan ban hành sau đây:

    1. Văn bản số 5049/ TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ngừng cấp giấy chứng nhận xuất xứ không ưu đãi bản giấy và thay thể bởi C/O điện tử: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-5049-TCHQ-GSQL-2020-ngung-cap-giay-chung-nhan-xuat-xu-khong-uu-dai-ban-giay-452992.aspx?v=d
    2. Văn bản số 1449/ TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải Quan về việc mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-1449-TCHQ-GSQL-2022-ma-HS-tren-chung-tu-chung-nhan-xuat-xu-mau-D-511392.aspx
    3. Văn bản số 1465/ TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải Quan về việc thực hiện C/O điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-1465-TCHQ-GSQL-2021-thuc-hien-C-O-dien-tu-thong-qua-co-che-mot-cua-ASEAN-495703.aspx

Nếu cần tư vấn thêm về thủ tục Hải Quan, hãy liên hệ với Maxway để được tư vấn trực tiếp và nhanh chóng nhé!

Facebook