VẬN ĐƠN HOÀN HẢO VÀ VẬN ĐƠN KHÔNG HOÀN HẢO

VẬN ĐƠN HOÀN HẢO VÀ VẬN ĐƠN KHÔNG HOÀN HẢO I. Vận đơn hoàn hảo (Clean Bill) Khái niệm: Vận đơn hoàn hảo hay còn được gọi với một cái tên rất phổ biến là Vận đơn sạch, trong ...

NHỮNG LƯU Ý CƠ BẢN VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

NHỮNG LƯU Ý CƠ BẢN VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN Khái niệm: Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading hay Marine Bill of Lading – thường được viết tắt là B/L) là chứng từ chuyên chở ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐIỆN

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐIỆN Điều kiện nhập khẩu ô tô điện Căn cứ Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, để nhập khẩu ô tô điện, doanh ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG Điều kiện nhập khẩu thực phẩm chức năng Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các thực phẩm chức năng khi nhập khẩu vào Việt Nam ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y Cơ sở pháp lý: Điều 94 Luật Thú y 2015; điều 18 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU I. Điều kiện chung đối với cơ sở xin cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT quy định về điều kiện chung ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU PHÂN BÓN Căn cứ nghị định số 84/2019/NĐ-CP, đối với phân bón lần đầu nhập khẩu phải tiến hành công nhận lưu hành phân bón với Cục Bảo vệ thực ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG WIFI

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THU PHÁT SÓNG WIFI Điều kiện nhập khẩu thiết bị thu phát sóng wifi. Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP, để nhập khẩu thiết bị thu phát sóng ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU LỐP Ô TÔ (LỐP HƠI) CHƯA QUA SỬ DỤNG

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU LỐP Ô TÔ (LỐP HƠI) CHƯA QUA SỬ DỤNG Điều kiện nhập khẩu lốp hơi ô tô chưa qua sử dụng. Căn cứ thông tư số: 12/2022/TT-BGTVT: Những điều kiện ...

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Quy định về việc ghi nhãn hàng hóa của người nhập khẩu Căn cứ Khoản 1, Điều 9 Nghị định  số 43/2017/NĐ-CP: Tổ chức, cá nhân chịu ...

1 2 3 10