Cách phân biệt phí lưu cont, Lưu bãi trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Cách phân biệt phí DEMURRAGE, DETENTION và STORAGE:
Các bạn làm công tác giao nhận các lô hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu cần phải lưu ý đến các loại phí DEM (DEMURRAGE), DET (DETENTION) và STORAGE phải đóng cho Cảng và hãng tàu, Maxway Vina chia sẻ đến các bạn bài viết sau để hiểu rõ hơn về các phí này.👇👇👇👇👇👇
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Hiện tại, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về phí DEMURRAGE, DETENTION và STORAGE. Full Contatner Demurrage Empty Container = Detention DEMURRAGE: Phí lưu container HÀNG tại bãi của cảng. DETENTION: Phí lưu container RỐ»NG tại kho riêng của khách. STORAGE: Phí lưu bãi của cảng. DET DEM & STORAGE'
Cách phân biệt phí DEMURRAGE, DETENTION và STORAGE:
Các bạn làm công tác giao nhận các lô hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu cần phải lưu ý đến các loại phí DEM (DEMURRAGE), DET (DETENTION) và STORAGE phải đóng cho Cảng và hãng tàu, Maxway Vina chia sẻ đến các bạn bài viết sau để hiểu rõ hơn về các phí này.
1/ Phí DEM – Demurrage: Phí lưu cont có hàng tại bãi của cảng.
– Trường hợp phát sinh:
+ Hàng nhập: Sau khi tàu cập cảng thường hãng tàu sẽ cho chúng ta 3-5 ngày để lấy hàng ra khỏi container (có thể kéo container về kho riêng, hoặc lấy hàng tại cảng – “rút ruột”). Nếu container quá thời gian cho phép này thì phải đóng thêm phí DEM.
+ Hàng xuất: Sau khi đưa cont xuất đã có hàng ra bãi cảng. Nhưng khoảng thời gian từ lúc container có mặt tại cảng cho tới lúc xuất đi vượt quá thời gian cho phép của hãng tàu thì phải đóng thêm phí DEM (thường xuất hiện khi bị rớt tàu – phải đi chuyến khác)
2/ Phí DET – Detention: Phí lưu cont tại kho riêng của khách hàng.
– Trường hợp phát sinh:
+ Hàng nhập: Nếu thời gian tính từ thời điển kéo container hàng ra khỏi cảng cho tới khi trả container rỗng (đã lấy hàng xong) vượt quá thời gian cho phép của hãng tàu (thường từ 2-3 ngày) thì phải đóng thêm phí DET. Nếu việc lấy hàng ra khỏi cont được thực hiện tại bãi cảng hay còn gọi là “rút ruột” thì sẽ không xuất hiện phí này.
+ Hàng xuất: Tính từ thời điểm mang cont rỗng ra khỏi cảng tới khi hạ container hàng tại cảng vượt thời gian cho phép (tức đã vượt thời gian closing time) thì phải đóng phí DET. Nếu đóng hàng xuất tại bãi cảng thì không xuất hiện phí này.
3/ Phí Storage: Phí lưu bãi của cảng, chỉ xuất hiện khi hàng nằm trong bãi của cảng.
– Trường hợp phát sinh:
+ Hàng nhập: sẽ phát sinh song song với phí DEM. Khi đã phát sinh phí DEM thì phát sinh phí Storage (có khi phát sinh sớm hơn phí DEM – phí này cảng phạt)
+ Hàng xuất: phát sinh trong trường hợp container đã hạ cho 1 chuyến định trước rồi, nhưng vì một lý do nào đó lại không đi được chuyến đó phải chuyển chuyến khác.

Facebook