Phân loại hàng FCL/LCL

1 . FCL và LCL là gì? FCL (Full Container Load) là hàng nguyên container. Đây là hình thức mà người gửi hàng có đủ khối lượng hàng đồng nhất để chất đầy một hoặc nhiều ...

TUỔI CỦA MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU LÀ 10 NĂM, 15 NĂM HAY 20 NĂM?

MAXWAY VINA tư vấn tận tình, thực hiện thủ tục hải quan chuyên nghiệp, chi phí thấp,luôn đồng hành, bảo vệ quyền lợi khách hàng. Vui lòng gọi 0913 704 586 để được hỗ trợ (phạm ...

6 quy tắc phân loại áp mã HS hàng hóa xuất nhập khẩu

6 quy tắc phân loại áp mã HS hàng hóa xuất nhập khẩu Việc nắm vững 06 quy tắc về phân loại hàng hóa là một trong những nội dung chuyên môn cơ bản và rất quan trọng trong việc ...

HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU, TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á – ÂU

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2023/TT-BCT Hà Nội, ngày ...

THÔNG TƯ 41_2022_TT-BCT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 112020TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 41/2022/TT-BCT Hà Nội, ngày ...

VẬN ĐƠN HOÀN HẢO VÀ VẬN ĐƠN KHÔNG HOÀN HẢO

VẬN ĐƠN HOÀN HẢO VÀ VẬN ĐƠN KHÔNG HOÀN HẢO I. Vận đơn hoàn hảo (Clean Bill) Khái niệm: Vận đơn hoàn hảo hay còn được gọi với một cái tên rất phổ biến là Vận đơn sạch, trong ...

NHỮNG LƯU Ý CƠ BẢN VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

NHỮNG LƯU Ý CƠ BẢN VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN Khái niệm: Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading hay Marine Bill of Lading – thường được viết tắt là B/L) là chứng từ chuyên chở ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐIỆN

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU Ô TÔ ĐIỆN Điều kiện nhập khẩu ô tô điện Căn cứ Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC, để nhập khẩu ô tô điện, doanh ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM CHỨC NĂNG Điều kiện nhập khẩu thực phẩm chức năng Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các thực phẩm chức năng khi nhập khẩu vào Việt Nam ...

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y Cơ sở pháp lý: Điều 94 Luật Thú y 2015; điều 18 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa ...

1 2 3 19