BÁN HÀNG VÀO KHU CHẾ XUẤT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CÓ PHẢI MỞ TỜ KHAI KHÔNG?

1. Khu chế xuất là gì?

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu; được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Cơ sơ pháp lý

Căn cứ vào thông tư số 38/2015/TT-BTC

Căn cứ theo thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 38/2015/TT-BTC

Căn cứ Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

3. Loại hàng hóa phải làm thủ tục khai báo hải quan

Doanh nghiệp muốn bán hàng vào khu chế xuất cần lưu ý rằng hàng hóa của mình cần phải làm khai báo hải quan. Cơ sở pháp lý của nội dung này chính là Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ tài chính. Cụ thể như sau:

 • Hàng hóa là sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê/ mượn; nguyên vật liệu dư thừa; phế liệu, phế phẩm trong hợp đồng gia công;
 • Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất hoặc doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;
 • Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp trong nước với tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, được thương nhân nước ngoài chỉ định việc giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Lưu ý: Đối với hàng hoá là hàng tiêu dùng, Doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp chế xuất thì được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan

4. Thủ tục hải quan bán hàng vào khu chế xuất

a. Chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan

Theo Khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC qui định, khi bán hàng vào khu chế xuất các cá nhân, doanh nghiệp nội địa cần chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ sau đây:

 • Hợp đồng mua bán
 • Hóa đơn GTGT. Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài Chính thay cho hóa đơn thương mại (Căn cứ Thông tin 119/2014/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC).
 • Phiếu đóng gói hàng hóa – Packing list
 • Tờ khai hải quan theo mẫu số 02 thông tư số 39/2018/TT-BTC
 • Tên hàng hóa bằng tiếng Việt, mã HS code của hàng hóa để phục vụ khai báo hải quan
 • Các chứng từ khác nếu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành hay kiểm tra chất lượng

b. Nộp hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ hải quan:

 • Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc;
 • Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc;
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng.
 • (Điểm a Khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC)

Người khai hải quan phải khai trước các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại điểm 2 Phụ lục II kem theo Thông tư này. Người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung các thông tin đã khai trước trên Hệ thống tối đa là 07 ngày kể từ thời điểm đăng ký trước hoặc thời điểm có sửa chữa cuối cùng.

Trường hợp chấp nhận thông tin khai trước, Hệ thống sẽ thông báo số tờ khai hải quan; trường hợp không chấp nhận, Hệ thống thông báo cụ thể lý do không chấp nhận và nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung để người khai hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung khai. Sau khi khai trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống để thực hiện khai chính thức tờ khai hải quan.

Khi đã có tờ khai chính thức, người khai hải quan nhận được kết quả phân luồng tờ khai hải quan (xanh, vàng hoặc đỏ)

 • Luồng xanh: Miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, hàng hóa có thể vào khu chế xuất.
 • Luồng vàng: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.
 • Luồng đỏ: Kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa.

 

c. Thuế GTGT khi doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất

 • Doanh nghiệp khi bán hàng cho doanh nghiệp trong khu chế xuất thì được áp dụng mức thuế suất 0% nếu đáp ứng những điều kiện như sau:
 • Có hợp đồng và giấy đăng ký đầu tư, cam kết tuân theo quy định của doanh nghiệp chế xuất.
 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
 • Có tờ khai hải quan với nội dung khai chi tiết, đầy đủ, chính xác theo quy định của Thông tư số 39/2018/TT-BTC. (Tờ khai hải quan cho mỗi lô hàng xuất nhập vào khu vực của công ty).

Trong trường hợp doanh nghiệp thiếu một trong các chứng từ trên thì mức thuế GTGT như thế nào? 

 • Nếu doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất thiếu tờ khai hải quan thì hàng hóa bán vào khu chế xuất sẽ phải tính theo mức thuế suất là 10% và thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.
 • Nếu doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhưng vẫn có tờ khai hải quan thì doanh nghiệp bán hàng vào khu chế xuất được xuất hóa đơn với thuế suất 0%nhưng thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khẩu trừ.

Trên đây là giải đáp vấn đề bán hàng vào khu chế xuất có phải mở tờ khai không, nếu quý khách hàng còn có thắc mắc về thủ tục hải quan hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại Maxway Vina Logistics vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Liên hệ xử lý trên toàn quốc:

Mrs. Tường Vy: 0913 465 938

Mr.Tuân : 0913 796 728

Mr.Cương : 0911 926 799

Mr.Cường : 0913 345 018

Hotline : 0913 704 586

Email : info@maxway.vn

Website : https://maxway.vn/

Fanpage : https://www.facebook.com/Maxway.vn

 

Facebook